CZ

Meet the contemporary composers

Acknowledgement

The project was realized wih financial support by the statutory City of Brno

and Faculty multimedia communications TBU in Zlín.

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Statutární město Brno
Ostravské centrum nové hudby
The Royal Conservatory of The Hague

For media

Contact

GNOMON Production s.r.o.
Štefánikova 560/38a
612 00 Brno
Czech Republic


+420 721 933 262
www.acceptfilm.com
www.gnomonfilm.com